Saturday, November 20, 2010

ನಾನು ಮಾನವನಾದ ಮೇಲೆ
ನಾನು ಹೊಳೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರವಾದೆ 
ನಾನು ಎತ್ತರದ ಶಿಖರವಾದೆ 
ನಾನು ಹರಿಯುವ ಸಾಗರವಾದೆ
ನಾನು ಕೈಗೆಟುಕದ ಗಾಳಿಯಾದೆ
ನಾನು ಕಡಲಾಳದ ಮುತ್ತಾದೆ
ನಾನು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ರತ್ನವಾದೆ
ನಾನು ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿರುವ ತನಕ
ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ  
ಆನಂತರ ನಾನು ಒಂದು ವಸ್ತುವಾದೆ !!!  (ಸ್ವಗತ)

No comments:

Post a Comment